Anbi status

Stichting IederMooi is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Onze website voldoet aan de publicatieplicht die aan ANBI-instellingen wordt gesteld en de statuten zijn door de notaris opgesteld conform ANBI-eisen.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten van belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting van vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen erfbelasting hoeft te worden afgedragen over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking van erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen

Algemene gegevens

  • Statutair heeft de stichting de naam IederMooi
  • RSIN: 861914065
  • KVK : 81066848
  • BTW : NL861914065B01
  • Postadres: Turfkade 13 te Goes
  • Bankrekeningnummer: NL 78 RABO 0363 2866 40 tnv Stichting IederMooi

Doelstelling

Het doel is 3-ledig. Als eerste willen wij sociale contacten verzorgen gericht op het voorkomen van eenzaamheid en sociale isolatie. Ten tweede kunnen wij door te werken met zorgprofessionals doorverwijzen naar professionele hulp als dit nodig is. Als laatste bieden wij informele zorg in de vorm van uiterlijke verzorging voor specifieke doelgroepen om te benadrukken dat iedereen mooi is op zijn of haar manier en dat iedereen er toe doet.

De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur is oa bevoegd tot het vaststellen van de jaarrekening, het jaarverslag en het beleidsplan.

De leden van het bestuur zijn:

  • Voorzitter: Rachelle Verhage
  • Penningmeester: Jolanda Bolding
  • Secretaris: Yvonne Salawane-Joziasse

Bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen beloning.

Naast het verzorgen van de bestuurlijke functies fungeren onze bestuursleden door hun ervaring in het zorglandschap ook als “denktank” en adviseren zij ons in de keuzes die wij moeten maken tussen de verschillende specifieke doelgroepen.

Beloningsbeleid

Het bestuur van stichting IederMooi bestaat uit vrijwilligers. De stichting heeft geen vast personeel in dienst en werkt met vrijwilligers en ZZP’ers.

 

Documenten